Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Verkeersveiligheid

VNG: ‘De verkeershandhaving in 30 km/u zones schiet er regelmatig bij in’

11 mei 2017, 16:40 - Yvonne Verkaik

Harald Bouman van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) herkent dat er in 30 km/u zones, maar ook in 50 km/u zones, te weinig aandacht is voor verkeershandhaving. We bellen hem voor het dossier Verkeersveiligheid. In dit dossier spreken we al eerder verkeersdeskundigen van gemeenten en bewoners van 30 km/u zones die zich zorgen maken over hardrijders in hun straat. Maar handhaving daarop blijft vaak uit.

Volgens Bouman wordt hij heel veel door burgemeesters en wethouders aangesproken over dit onderwerp. ‘Zij vragen dan in de lokale driehoek om aandacht voor verkeershandhaving in 30 km/u zones. Maar uiteindelijk wordt dan vaak geconstateerd dat de aandacht van de politie op een andere plek ligt. En we moeten constateren dat de verkeershandhaving in deze gebieden er regelmatig bij inschiet.’

Te ‘sober’ ingericht
Egbert Jan van Hasselt (projectleider infrastructuur Nationale Politie) vertelt ons echter eerder al dat er in sommige gemeenten ook niet wordt gehandhaafd omdat 30 km/u wegen ‘sober’ zijn ingericht. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld geen drempels liggen en er slechts een 30 kilometer-bordje is neergezet. ‘Daar heeft de politie een punt, als een weg alleen maar is ingericht als 30 km/u zone door een bordje 30 te plaatsen dan is een weg daar niet op ingericht,’ zo beaamt Harald Bouman. ‘Die situaties waar u het over heeft daar kan ik me bij voorstellen dat de politie zegt: ‘Daar komen we niet’.’

‘Maar,’ zo vervolgt hij, ‘er zijn ook heel veel andere situaties die wel goed zijn ingericht in 30 km/u zones. En ook die hebben te maken met een tekort aan handhaving, ondanks dat bewoners en gemeenten daar om vragen.’ Het kan volgens Bouman niet zo zijn dat het alleen maar gaat om inrichting. ‘Er is heel veel energie in inrichting gestoken, maar tegelijkertijd moet je ook blijven handhaven. En het moet niet zo zijn dat als je vraagt om handhaving, dat je terugkrijgt: ‘Het is niet de prioriteit op dit ogenblik, u moet aangeven op welk moment er te hard gereden wordt’. Dat werkt zo niet.’


De problemen met handhaving in onder andere de 30 km/u zones en het feit dat het aantal verkeersdoden afgelopen jaar weer gestegen is, baart ook de VNG zorgen. Deze week hebben ze daarom een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze onder andere vaststellen dat ‘verkeershandhaving in de praktijk bijna per definitie het kind van de rekening is’ en dat extra inzet van verkeerspolitie (Teams Verkeer) volgens hen ‘geen of onvoldoende oplossing biedt voor een structurele verkeershandhaving op lokale wegen in de directe woon-en leefomgeving van de burger.’

Inzet BOA’s voor verkeershandhaving?
Ze stellen daarom voor om de bevoegdheden buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van gemeenten uit te breiden. Deze zouden dan ook kunnen handhaven op lichte verkeersovertredingen, en daarmee de politie kunnen ondersteunen. Daar moet echter wel iets tegenover staan volgens de belangenorganisatie van gemeenten: een regeling die ervoor zorgt dat de kosten en de baten bij de gemeente liggen. ‘Het wordt door gemeenten als zeer onrechtvaardig ervaren dat zij alle kosten moeten maken voor de inzet van boa’s, terwijl alle baten in de rijkskas verdwijnen.’

Uitzending Verkeersveiligheid
Komende zondag 14 mei meer over verkeersveiligheid in de uitzending van De Monitor. Heb je tips over dit onderwerp of wil je je verhaal kwijt, mail ons op demonitor@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer