Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Verkeersveiligheid

Tipgever: ‘Hoe komt de gemeente erbij dat dit een veilige omgeving is voor een school?’

5 maart 2017, 13:16 - Judith Meulendijks

‘Ik vind dat als het niet veilig wordt, dat de gemeente daarover eerlijk moet zijn. Maar dat de gemeente blijft erbij dat de schoolomgeving straks veilig is, zonder dat te onderbouwen.’ Aan het woord is Tjeerd van den Broek over de nieuwe locatie van de basisschool in zijn wijk. We spreken hem voor ons dossier Verkeersveiligheid. Tjeerd maakt zich samen met meer dan 100 andere wijkbewoners zorgen over de plek waar basisschool Brakkenstein naartoe verhuist: de Heyendaalseweg in Nijmegen. Een erg smalle, maar drukke weg met meer dan 8000 voertuigen per etmaal.

Al sinds 2013 strijden Tjeerd en zijn medestanders om de toekomstige omgeving van de school veiliger te maken. Ze hebben zich zelfs verenigd: Vereniging Veilige School Brakkenstein. Tot nu toe zonder veel resultaat. De school wordt op dit moment gewoon gebouwd aan de Heyendaalseweg. In het schetsontwerp heeft de gemeente wel enkele aanpassingen meegenomen voor het gebied, maar die zijn volgens een onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) niet voldoende om de plek veilig te maken.

Tjeerd vertelt: ‘De gemeente Nijmegen en de scholenstichting hebben voor de aanvraag van de bouwvergunning in 2013 ouders en wijk geïnformeerd over de verhuisplannen van de school naar de Heyendaalseweg. Vanaf dat moment zijn er bij ouders, wijkbewoners, maar ook de fietsersbond en verkeersdeskundigen grote zorgen over de plannen en met name over de verkeersveiligheid.’

Samen met zijn zwager en hun kinderen laat Tjeerd aan Teun zien hoe druk de weg nu is:‘Smalste gebiedsontsluitingsweg van Nederland’

De Heyendaalseweg is een drukke straat met 2 rijbanen en fietsstroken op de weg waar ook vrachtwagens doorheen rijden en waar de snelheidslimiet 50 km/uur is. Het is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg: een weg die is ontworpen om een gebied aan te sluiten op grotere wegen, zoals een snelweg. Tjeerd: ‘Zo’n weg zou 11 meter breed moeten zijn en een losstaand fietspad moeten hebben. Dat is hier niet het geval. Bovendien is de weg maar 5,3 meter breed. Het is daarmee de smalste gebiedsontsluitingsweg van Nederland.’ En daar moeten straks 400 schoolgaande kinderen overheen fietsen en de weg oversteken.

Tjeerd: ‘Voor wat betreft de verkeersveiligheid is de grootste zorg dat de gemeente een basisschool met kinderdagverblijf plaatst aan een drukke gebiedsontsluitingsweg, zonder vooraf vast te stellen of het mogelijk is om deze locatie veilig te maken. In de praktijk leidt deze volgorde al snel tot een voldongen feit: eerst een besluit nemen en achteraf zeggen dat je niet meer terug kunt en er maar ‘het beste’ er van maken.’

Rotonde

Tjeerd en zijn medestanders vinden dat er weinig dialoog mogelijk is met de gemeente. En er is volgens hen weinig kennis aanwezig bij de gemeente over verkeersveiligheid. Tjeerd: ‘Kers op de taart was het idee van de gemeente om een rotonde op het schoolplein te maken voor ouders die met hun auto daar hun kinderen kunnen afzetten, met midden op de rotonde een speeltoestel. Pas na veel protest en media-aandacht is dat plan gesneuveld, maar het is typerend voor de wijze waarop een gemeente naar verkeer kijkt.’

Onderzoeken naar verkeersveiligheid

Inmiddels zijn er 4 jaar verstreken en liggen er enkele onderzoeken naar de verkeersveiligheid op de Heyendaalseweg. Volgens Tjeerd is het zo klaar als een klontje: met de herinrichting wordt geen veilige schoolomgeving gerealiseerd.

Zo luidt ook de conclusie van een onderzoek van SWOV: de verkeersintensiteit op de Heyendaalseweg zal ruim boven de 5.000 motorvoertuigen per etmaal blijven liggen. Dit is, volgens het SWOV, onverantwoord voor de leefbaarheid en daarmee doelen ze op het geluidsniveau, de oversteekbaarheid en de hoeveelheid uitlaatgassen. Omdat de verkeersintensiteit relatief hoog zal blijven, zal de oversteekbaarheid van de Heyendaalseweg ondanks de zebrapaden een probleem zijn, zo zegt SWOV.

De gemeente zou volgens de stichting een duidelijke keuze moeten maken als het gaat om de functie van de Heyendaalseweg. De stichting stelt voor om het van een gebiedsontsluitingsweg tot een zogenaamde erftoegangsweg te maken: dat is een lokale weg waar auto’s maar 30 km/uur mogen rijden.

Waar het Tjeerd ook omgaat is eerlijkheid. ‘Ik vind dat als het niet veilig wordt, dat de gemeente daarover eerlijk moet zijn. Dan is dat duidelijk en kunnen mensen straks bij de gemeenteraadsverkiezingen eventueel een ander college kiezen. Maar dat de gemeente blijft erbij dat de schoolomgeving straks veilig is, zonder dat te onderbouwen.’

Reactie gemeente

We nemen uiteraard contact op met de gemeente Nijmegen omdat we benieuwd zijn naar hun verhaal over de veiligheid van de schoolomgeving op de Heyendaalseweg. Hebben de wijkbewoners en ouders een punt? Of zien zij spoken? Wordt vervolgd.

Help ons verder in het onderzoek

Herken je je in het verhaal van Tjeerd van den Broek? En de situatie op de Heyendaalseweg? Of heb je tips over de verkeersveiligheid in jouw gemeente? We horen je verhaal graag! Mailen kan naar: demonitor@kro-ncrv.nl.

Toon reacties
Reageer