Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Verkeersveiligheid

Gezocht: verkeersslachtoffers waar alcohol of te hard rijden in het spel was

31 maart 2017, 8:50 - Saskia Adriaens
Boete uitschrijven door agent (ANP)

Wegens bezuinigingen bij de politie en het gegeven dat het lange tijd juist heel goed ging met de verkeersveiligheid in Nederland, is de handhaving op verkeersovertredingen afgenomen. Voornamelijk het aantal staandehoudingen is gedaald. Uit een Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) is echter gebleken dat bij vermindering van de inspanning om te handhaven door de politie de verkeersonveiligheid zal toenemen. Als het toezicht op snelheid afneemt met 20% zou dat kunnen leiden tot een toename van 5% ongevallen. Terwijl als het snelheidstoezicht wordt verdubbeld zou dat kunnen leiden tot een afname van 17% van de ongevallen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het aantal letselongevallen daalt door het plaatsen van flitspalen bij kruisingen. Alcohol (25% van de ongevallen) en te hard rijden zijn de voornaamste boosdoeners bij verkeersongevallen. Ook zijn afleiding – onder andere door navigatie of mobiel bellen – en door rood licht rijden belangrijke oorzaken van verkeersonveilige situaties. We zijn op zoek naar mensen die het slachtoffer zijn geworden van een dergelijke verkeersonveilige situatie.

In onze laatste uitzending over verkeersveiligheid gingen we vooral in op het feit dat het aantal ernstige ongelukken en doden in het verkeer de laatste is toegenomen, voornamelijk op gemeentelijke wegen. In ons vervolgonderzoek willen we ons vooral richten op handhaving.

Doelen niet gehaald

Momenteel worden de doelen voor verkeersveiligheid dus niet gehaald. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen 12,5 miljard euro per jaar. De kosten van handhaving zijn klein als ze worden afgezet tegen de omvang van de maatschappelijke schade van verkeersongevallen. Op gemeentelijke niveau is handhaving vaak pas aan de orde als incidenten zijn. En bij een groot aantal wegbeheerders (gemeenten en provincies) ontbreekt het aan een plan dat specifiek inzet op verkeersveiligheid en handhaving.

We lezen in de Veiligheidsagenda 2018 dat verkeershandhaving niet als prioriteit wordt benoemd. Dit terwijl er wel een landelijke doelstelling is gesteld: in 2010? Of 2018? zou het aantal verkeersdoden moeten zijn gedaald tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600 per jaar. In 2015 vielen 621 verkeersdoden, 51 meer dan het jaar daarvoor. En in datzelfde jaar raakten 213000 mensen ernstig gewond in het verkeer.

Oproep

Voor ons vervolgonderzoek zijn we nu op zoek naar slachtoffers van verkeerssituaties waarvoor in het verleden vaak nog gehandhaafd werd. Ongelukken waarbij te hard gereden werd, door rood werd gereden of waar er alcohol in het spel was. Heb jij een tip of ervaringsverhaal dan horen we het graag. Mailen kan naar: saskia.adriaens@kro-ncrv.nl of yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl. Alvast hartelijk bedankt.

Toon reacties
Reageer