Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

UWV

Weer solliciteren na ernstig hartinfarct: ‘Ik zeg het niet tegen mijn nieuwe baas'

11 mei 2017, 13:54 - Huub Floor
Archiefbeeld ANP

‘Ik ben 60 jaar, moet solliciteren, maar ben ziek en geef mijzelf weinig kans.’ Dat mailt een wanhopige Jolanda ons. ‘Ondanks mijn artrose en fibromyalgie (een vorm van reuma, red.), zagen ze geen reden waarom ik niet gewoon fulltime kan werken.’ Jolanda moet gewoon solliciteren en concurreren met volledig gezonde werkzoekenden. Voor ons dossier UWV melden zich tientallen mensen die geen uitkering meer krijgen, maar wél beperkt zijn in wat ze kunnen. Veel tipgevers vermelden bij het solliciteren noodgedwongen niet dat ze ziek zijn omdat ze bang zijn niet aangenomen te worden.

Het komt steeds vaker voor dat mensen met gezondheidsklachten weer aan het werk moeten, omdat zij geen uitkering krijgen. Sinds de aanscherping van de arbeidsongeschiktheidswetgeving in 2006 vallen tienduizenden mensen net buiten de boot. Om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) moet je minimaal 35% worden afgekeurd. Word je minder afgekeurd dan krijg je helemaal geen uitkering en moet je dus gewoon aan het werk.

Jolanda heeft moeite om iets te vinden. ‘Ik heb in de betere zaken in de detailhandel gewerkt, dus ik weet mij te kleden en mooi op te maken en ik ben vriendelijk en ik weet mij te presenteren, maar nee hoor, je maakt gewoon geen kans! Ik verdwijn de bijstand in en niemand die je helpt.’

Ziek

De mensen die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, zijn vaak aangewezen op de WW. Als ze hier geen recht meer op hebben belanden ze of in de bijstand, of ze verdwijnen uit beeld. Bij het vinden van werk krijgen zij geen hulp vanuit de WIA. Ze worden geholpen door een werkcoach via de WW of via de gemeente. Maar die hebben vaak geen specifieke kennis over het helpen bij het vinden van werk voor mensen die ziek zijn.

Ook Janine* krijgt ondanks haar klachten geen uitkering. Zij mailt ons: ‘In 2010 werd ik tijdens het sporten getroffen door een ernstig hartinfarct, hieraan heb ik hartfalen overgehouden. Ik kreeg een re-integratiecoach van het UWV (via de ziektewet, red.). ‘Top’, dacht ik nog want ik wil ondanks de beperkingen die er gewoon zijn toch graag productief blijven.’ Het nieuwe werk van Janine* blijkt echter te zwaar. Ze meldt zich ziek en komt uiteindelijk weer bij het UWV om gekeurd te worden voor de WIA.

Bij die keuring blijkt dat ze niet genoeg beperkt is om een uitkering te krijgen. En dus moet ze aan het werk: ‘Ik word geacht weer te gaan werken en je weet gewoon dat als je dit (je ziekte, red.) openbaar zou maken je nergens meer aan de slag komt. Want je bent in deze harde maatschappij simpelweg een risico voor de werkgevers. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik de enige ben met een chronische aandoening die hier mee te maken krijgt.’

Geen hulp

Niet alleen cliënten van het UWV nemen contact met ons op. Ook arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zien hoe moeilijk het is om te gaan werken als je net buiten de boot valt. Bedrijfsarts Cindy Vorselman-Derksen schrijft over de ervaringen van haar cliënten ‘Als je onder de 35% valt, krijg je dus geen WIA-uitkering, dan wordt het WW met sollicitatieverplichting. Wat in de praktijk gebeurt, is dat ze voor de WIA keuring al 2 jaar re-integratie hebben gehad via de Wet Poortwachter (onderdeel loondoorbetaling red). Er is dus al van alles geprobeerd om ze weer aan het werk te helpen. Als dat traject niet tot resultaten leidt, dan is het niet aannemelijk dat ze in de WW wel ineens makkelijk aan werk komen.’

Om mensen richting werk te begeleiden hebben werkgever- en werknemersorganisaties in 2006 beloofd om groep onder de 35%-grens op zich te nemen. Maar ondanks allerlei initiatieven, werkt van die groep maar de helft van de mensen. De andere helft heeft een andere uitkering of is uit beeld. Wij zijn benieuwd hoe deze groep het er vanaf brengt. Komen zij nog aan het werk? En wie helpt ze, als het niet vanuit de ziektewet gebeurt?

Oproep

Zit jij in de groep die minder dan 35% is afgekeurd en heb jij ervaringen met solliciteren vanuit de WW of bijstand? Verberg jij ook voor je baas dat je een beperking hebt? Mail ons jouw ervaring op: demonitor@kro-ncrv.nl.

*(De naam van Janine is gefingeerd. De echte naam van de tipgever is bekend bij de redactie.)

Toon reacties
Reageer