Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Uitbuiting starters en stagiairs

’Driekwart van startende psychologen en orthopedagogen voelt zich uitgebuit’

3 januari 2016, 9:03 - Marjolein Schut

Meer dan 130 tips kregen wij in het dossier Uitbuiting starters en stagiairs over misbruik van werkervaringsplekken (wep) en bijna 70 procent van deze meldingen komt van afgestudeerde psychologen en orthopedagogen. Wij zijn benieuwd of deze ervaringen representatief zijn voor de hele beroepsgroep en deden daarom in samenwerking met de beroepsverenigingen voor psychologen (NIP) en orthopedagogen (NVO) en de Stichting Masterpsychologen een enquête over werkervaringsplekken.

Ruim 1000 reacties kregen wij op de enquête en van de respondenten heeft 29 procent ooit een werkervaringsplek gehad. Meest in het oog springende conclusie is dat bijna driekwart van de afgestudeerde psychologen en orthopedagogen zich uitgebuit voelt op werkervaringsplekken. Veruit het merendeel (73 procent) voelt zich gedwongen on(der)betaalde wep-plekken te accepteren vanwege een gebrek aan betaalde startersfuncties. De resultaten van de enquête bevestigen de ervaringen van de ruim 130 tipgevers die zich de afgelopen weken bij De Monitor hebben gemeld over uitbuiting op hun werkervaringsplek.

‘De uitkomsten van de enquête kloppen wel met mijn eigen beeld en de studenten en afgestudeerden die ik spreek,’ zegt Jeanine Baartmans, voorzitter van het Netwerk Studenten en Starters van de NVO. ‘Dat afgestudeerden zich uitgebuit voelen is negatief, maar verrast me niet. Logisch ook als je niet betaald wordt en vaak hetzelfde werk doet als een betaalde medewerker.’

Seline Roelofsen van het NIP, voorheen voorzitter van de werkgroep Startende Psychologen vindt het beeld dat uit de enquête naar voren komt weinig geruststellend. ’Dat 62 procent aangeeft geen leerdoelen te hebben, vind ik heel zorgelijk. Allereerst omdat het aangeeft dat deze specifieke psychologen weinig ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen, wat het doel moet zijn van een werkervaringplaats. Maar ook omdat de zorg voor patiënten niet gewaarborgd is.

Starters voelen zich gedwongen om een wep-plek aan te nemen. ‘Dit bevestigt de signalen die al langer binnen komen bij het NIP,’ aldus Roelofsen.

Kwart wep’ers krijgt alleen reiskostenvergoeding

Uit de enquête blijkt verder dat 14 procent van de wep’ers helemaal geen vergoeding krijgt en 26 procent alleen een reiskostenvergoeding. ’14 Procent geeft aan helemaal geen onkosten vergoed te krijgen. Heel vreemd, zelfs geen reiskosten. Reiskosten zijn vaak juist belachelijk hoog,’ aldus Jeanine Baartman.

Wep’ers onmisbaar

Van de wep’ers is 70 procent van mening dat hun werk vergelijkbaar is met de werkzaamheden van een betaalde medewerker. Meer dan de helft van de wep’ers geeft aan gedeeltelijk mee te draaien in de productie en dat zonder hen grote gaten zouden vallen in het rooster. 22 Procent geeft zelfs aan volwaardig mee te draaien. Een opmerkelijk hoog getal, vooral in het licht van Kamervragen die onlangs over dit onderwerp zijn gesteld.

Het NIP vindt dat deze werkervaringsplaatsen geen alternatief mogen zijn voor volwaardige arbeidsplaatsen. De NVO is van mening dat werkervaringsplekken een ongewenste ontwikkeling zijn en stelt dat wep-plekken aan strengere voorwaarden moeten voldoen die in een overeenkomst worden vastgelegd. Ook streeft de NVO samen met het NIP naar een convenant met werkgeversorganisaties voor duidelijker kaders voor wep-plekken.

De hele reactie van de NVO lees je hier.

Ook de Stichting Masterpsychologen, die we eerder spraken over dit onderwerp, was betrokken bij de enquête over werkervaringsplaatsen. Een gedetailleerde samenvatting van de belangrijkste resultaten vind je op hun website.

Het onderzoek naar uitbuiting van starters en stagiairs is vanavond te zien in de uitzending van De Monitor, op NPO2 om 22:35 uur.

Ook ervaring met werkervaringsplekken? Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl.

Fotocredit: archiefbeeld Dreamstime

Toon reacties
Reageer