Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Sociale Dienst

Leeuwarden negeert minister en betaalt fraudeboetes wel terug

8 mei 2015, 9:08 - Daan Jansen

De gemeente Leeuwarden gaat te hoge boetes die uitgedeeld zijn vanwege uitkeringsfraude terugbetalen. Dat kost de gemeente ongeveer 200.000 tot 250.000 euro. Hiermee negeert Leeuwarden het verzoek van minister Asscher van Sociale Zaken om dit niet te doen.

Uitspraak rechter

De rechter heeft eind vorig jaar bepaald dat fraudeboetes bij uitkeringen in sommige gevallen te zwaar zijn. Er moet volgens de Centrale Raad van Beroep bij het uitdelen van boetes onderscheid worden gemaakt tussen kleine en grote overtredingen van de regels. Die mogelijkheid was er tussen de invoering van de wet (1 januari 2013) en de uitspraak van de rechter (24 november 2014) niet. Iedereen kreeg dezelfde hoge boete, ongeacht de omvang, aard en omstandigheden van de overtreding.

‘Geen winst’

Onder meer de gemeente Leeuwarden heeft besloten om alle zaken van voor de rechterlijke uitspraak nogmaals tegen het licht te houden en waar volgens het nieuwe boeteregime teveel betaald is dat te compenseren. Wethouder Sociale Zaken Andries Ekhart vindt het niet meer dan normaal dat zijn stad de mensen hun geld teruggeeft. ‘Wij zijn er toch niet om winst te maken op mensen in de bijstand!?’, aldus de PvdA’er.

De Friese wethouder gaat hiermee in tegen het verzoek van zijn partijgenoot minister Asscher van Sociale Zaken. Die verzocht eerder om niet met terugwerkende kracht geld terug te betalen. Uit een rondgang van De Monitor blijkt dat naast Leeuwarden ook de Friese gemeenten Oostelingwerf, Opsterland, Súdwest-Fryslân, Datumadiel, Dongeradeel, Ferwerdaradiel, Kollummerland, Schiermonnikoog en De Friese Meren besloten hebben om alle dossiers van voor de rechterlijke uitspraak opnieuw te beoordelen. Daarnaast heeft ook de gemeente Kerkrade ons gemeld dat ze de onterechte boetes willen rechttrekken.

Toon reacties
Reageer