Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

PGB-fraude

Tipgevers opgelucht na wijziging regels pgb: 'Winston kan zijn leven weer vormgeven'

11 april 2017, 17:45 - Stephanie Sint Nicolaas
Winston en zijn opa

Eindelijk is er goed nieuws voor jongeren die opgezadeld zijn met een schuld vanwege hun persoonsgebonden budget (pgb). Staatssecretaris Van Rijn van Sociale Zaken laat weten dat de meerderjarige aanvrager van het pgb verantwoordelijk wordt, en jongeren bij het volwassen worden dus niet meer ineens met een schuld kunnen worden geconfronteerd. Voor tipgever Winston en zijn opa betekent dat een hele opluchting: ‘Door deze oplossing kunnen jongeren als Winston eindelijk hun leven vormgeven zonder ballast.’

Winston en zijn opa namen contact met ons op voor het dossier PGB-fraude. De opa van Winston maakte zich zorgen over zijn kleinzoon. Winston bleek namelijk een flinke schuld op zijn naam te hebben staan. Oorzaak? Een persoonsgebonden budget op zijn naam, aangevraagd door zijn moeder. Zijn moeder kon het uitgegeven bedrag niet volledig verantwoorden aan het zorgkantoor. En dus ontstond er een schuld. Niet op naam van de moeder van Winston, maar van Winston zelf.

‘Budgethouder blijft verantwoordelijk’

Winston bleek niet de enige jongere met zo’n schuld. Bij ons meldden zich verschillende jonge tipgevers met schulden van duizenden euro’s.

De tipgevers probeerden het zorgkantoor duidelijk te maken dat de schuld niet door hen was ontstaan, maar door de volwassene (meestal een ouder) die het budget had aangevraagd én niet goed had weten te verantwoorden. Maar het antwoord van de zorgkantoren was steevast: de budgethouder blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk als er een schuld ontstaat. Oók als de budgethouder minderjarig was op het moment dat het persoonsgebonden budget werd aangevraagd. Zoals, in het geval van Winston, 13 jaar oud.

Weeffout in het systeem

Daarmee ontdekten we een weeffout in het systeem. Want hoe kun je als jongere verantwoordelijk worden gehouden voor een schuld die door een meerderjarige is ontstaan? Als we ons onderzoek voorleggen aan staatssecretaris Van Rijn, laat hij weten de situatie ‘onwenselijk’ te vinden. Maar een oplossing komt er niet meteen. In eerste instantie wordt ons meegedeeld dat Van Rijn met de zorgkantoren om tafel gaat en er in januari een oplossing ligt. Dat gebeurt helaas niet, maar wij blijven vinger aan de pols houden bij het ministerie.

Oplossing

En dan komt Van Rijn met de zorgkantoren tot een oplossing. Van Rijn heeft met de zorgkantoren afgesproken dat de meerderjarige aanvrager van het budget verantwoordelijk is en blijft. Dat betekent dat jongeren die minderjarig waren toen het persoonsgebonden budget werd aangevraagd, niet langer verantwoordelijk gehouden kunnen worden als er een schuld is ontstaan. De staatssecretaris laat weten dat vóór 1 juni dit jaar, alle jongeren met pgb-schulden die zijn ontstaan toen zij minderjarig waren, moeten zijn benaderd door het zorgkantoor.

‘Opgelucht’

Winston en zijn opa laten ons weten opgelucht te zijn. Niet alleen voor Winston zélf, maar ook omdat dit een einde maakt aan voor onbegrijpelijke regels rond het persoonsgebonden budget:

‘Door deze oplossing kunnen Winston, en andere jongeren, zonder ballast hun leven vormgeven. Ook Winston is zeer blij dat het sombere vooruitzicht van een schuld van tafel is. Wij hopen dat het zorgkantoor van Zilveren Kruis zo snel mogelijk laat weten dat de schuld uit het verleden op zijn toenmalige wettelijke vertegenwoordiger zal worden verhaald en hij gevrijwaard is, voor deze buiten zijn schuld ontstane vordering.’

Heb jij een tip voor ons? Mail: demonitor@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer