Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Onderwijs

‘Passend onderwijs is een ramp voor álle leerlingen’

3 oktober 2017, 8:00 - Sietze van Loosdregt
Tipgever ging op zoek naar een school zonder zorgleerlingen voor haar dochter.

Krijgt mijn kind wel genoeg aandacht met al die zorgleerlingen in de klas? Dat vroeg één van de tipgevers in ons dossier Onderwijs zich af. De moeder ging op zoek naar een school die geen zorgleerlingen toelaat. Met succes. ‘Ik wil dat er in de klas ook voldoende aandacht is voor mijn dochter.’ Herken jij dit? Tip ons!

In onze uitzending van afgelopen zondag besteedden we aandacht aan de Wet passend onderwijs. Volgens die wet moeten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, vanwege bijvoorbeeld ADHD, autisme of gedragsproblemen, zoveel mogelijk worden opgevangen op een reguliere school. Wat zijn de gevolgen voor de rest van de klas?

Kijk de uitzending over passend onderwijs terug

De moeder, die anoniem wil blijven, schrijft ons: ‘In een klas van 30 kinderen waarvan er 6 extra aandacht nodig hebben in verband met ADHD, autisme of andere (gedrags)problemen, is er voor de overige leerlingen nog maar weinig tijd. Passend onderwijs is dus niet alleen voor zorgleerlingen een ramp, maar juist ook voor de leerlingen die bij de zorgleerlingen in de klas zitten. Zij krijgen namelijk veel minder aandacht.’

Grote zorgen leerkrachten over passend onderwijs Uit het onderzoek dat we samen met DUO Onderwijsonderzoek & Advies uitvoerden onder ruim 1000 leerkrachten in het basisonderwijs bleek al dat leerkrachten zich hier ook zorgen over maken. De aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gaat volgens 79 procent ten koste van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling.

We bellen de moeder op. Ze zegt een school gevonden te hebben die aan haar eisen voldeed, maar hoe vond ze die school? Ze deed uitgebreid onderzoek op websites en jaarverslagen en vond een school die dusdanig strenge eisen stelt aan nieuwe leerlingen dat zorgleerlingen moeilijk door de selectie komen, aldus de moeder.

Oproep

Herken jij dit verhaal? Ben jij als ouder ook op zoek naar een school met zo weinig mogelijk zorgleerlingen? Of zie je in de praktijk dat de begeleiding van zorgleerlingen ten koste gaat van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling? Stuur dan een mail naar Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl of Saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer