Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Onderwijs

Leerkrachten: 'Passend onderwijs gaat ten koste van ‘gewone’ leerling'

6 november 2017, 17:54 - Sietze van Loosdregt

Gaat de extra aandacht voor zorgleerlingen in de klas ten koste van de ‘gewone’ leerlingen? Ja, zegt 79 procent van de leerkrachten. Nee, zegt het Kohnstamm Instituut, het kenniscentrum voor onderwijs, dat er onderzoek naar deed. Hoe zit dat?

De Monitor deed samen met DUO Onderwijsonderzoek & Advies onderzoek onder ruim duizend leerkrachten in het basisonderwijs. De ‘gewone’ leerlingen betalen volgens hen dus de rekening voor het passend onderwijs. De voor de hand liggende oorzaak is het gebrek aan tijd. 86 procent zegt minder aandacht aan ‘gewone’ leerlingen te kunnen besteden omdat er veel tijd gaat naar de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees ook: Waarom leerkrachten niet blij zijn met passend onderwijs

Zo bezien is het niet vreemd dat ouders op zoek gaan naar een school met niet al te veel zorgleerlingen. Iedereen wil immers dat zijn of haar kind voldoende aandacht en dus les krijgt. Eerder brachten wij het verhaal van een moeder die om deze reden op zoek ging naar een school met zo weinig mogelijk zorgleerlingen. En die school zegt zij gevonden te hebben. Het aannamebeleid van de school zou dusdanig streng zijn dat zorgleerlingen moeilijk binnen komen. ‘Ik wil dat er in de klas ook voldoende aandacht is voor mijn dochter’, aldus de moeder.

‘Tijdens de ouderavond kwam aan het licht dat heel groep zes een achterstand heeft opgelopen.’

Is de vrees van deze moeder terecht? Wel volgens een andere moeder, die ons mailde: ‘Twee jaar geleden merkten mijn man en ik dat mijn dochter achterliep met haar resultaten. Dit is begonnen rond de tijd dat er een ‘zorgleerling’ bij haar in de klas kwam. Tijdens de ouderavond kwam aan het licht dat heel groep zes een achterstand heeft opgelopen. De school heeft ervoor gekozen om de zorgleerling naar een andere school te verwijzen.’

Geen invloed op prestaties

De vraag is of de leerkrachten en onze tipgevers gelijk hebben? Klopt het dat zorgleerlingen in de klas de prestaties van de rest van de klas beïnvloeden? Het Kohnstamm Instituut, dat onder meer onderzoek doet op het gebied van onderwijs en opleiding, zegt van niet. Volgens wetenschappelijk directeur Guuske Ledoux heeft het aantal zorgleerlingen in de klas zelfs helemaal geen invloed. ‘Het is niet aanwijsbaar dat de aandacht voor zorgleerlingen ten koste gaat van de prestaties van andere leerlingen.’

‘De samenstelling van de klas heeft geen invloed op de prestaties van leerlingen.’

Guuske Ledoux, wetenschappelijk directeur Kohnstamm Instituut

Het Kohnstamm Instituut onderzocht niet alleen de effecten van het aandeel zorgleerlingen, maar keek bijvoorbeeld ook naar het aantal achterstandsleerlingen, hoog presterende leerlingen, etcetera. Het blijkt allemaal niks uit te maken. Ledoux: ‘De samenstelling van de klas heeft geen invloed op de prestaties van leerlingen.’

Toch is ook een minderheid van één op de vijf ouders het met de leerkrachten eens, zo blijkt ook uit het onderzoek van Ledoux. Volgens deze ouders gaat de aandacht voor zorgleerlingen ten koste van de andere kinderen, en hebben zorgleerlingen een negatieve invloed op de werksfeer in de klas.

Al lijkt deze invloed er in de praktijk niet te zijn, zolang sommige ouders en leerkrachten ervan overtuigd zijn dat dat wel zo is, zal dit toch gevolgen hebben. Scholen kunnen zorgleerlingen buiten de deur proberen te houden, en ouders kunnen op zoek gaan naar een school met zo weinig mogelijk zorgleerlingen. En dat is precies wat schooldirecteur Hans van der Most van de Sterrenschool in Apeldoorn vreest, zo vertelde hij ons eerder. Terwijl zijn school alle zorgleerlingen een plekje probeert te bieden, ziet hij dat sommige andere scholen deze leerlingen juist weren. ‘Wij lopen als team tegen onze grens aan.’

Zondag in De Monitor: Hoe passend is passend onderwijs – deel 2 Stuur je tips naar Sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl of Saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer