Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

We zijn ook te bereiken op onze tiplijn:

035-6719794

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Onderwijs

Honderden instemmende reacties op betoog de Citotoets te boycotten

1 juli 2017, 9:09 - Sietze van Loosdregt
Leerlingen van een school in Den Haag maken de Cito-toets. Foto: ANP

De oproep van een Friese basisschoolleraar in De Volkskrant om de Citotoets te boycotten kreeg al honderden instemmende reacties. Leraar Willem Riemersma (62) stelt in zijn betoog dat het oneerlijk is dat scholen worden afgerekend op de gemiddelde score van de eindtoets, terwijl ze ook verplicht zijn om kinderen die extra begeleiding nodig hebben onder te brengen.

‘Die kunnen je gemiddelde behoorlijk omlaag brengen. Maar dat zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs’, licht Riemersma nog eens toe aan de telefoon. Volgens de leraar zegt zo’n gemiddelde dus weinig, zeker niet op een kleine school. Want één extreem goede of juist zwakke leerling kan het gemiddelde direct behoorlijk beïnvloeden. En dat terwijl die Cito-score één van de belangrijke criteria is waarop de Inspectie van het Onderwijs scholen afrekent. De Cito-resultaten worden ook verwerkt op websites als scholenopdekaart.nl, die ouders raadplegen bij het kiezen van een school voor hun kinderen.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze alle leerlingen passend onderwijs moeten bieden. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school in de omgeving. Kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, moeten zoveel mogelijk naar een reguliere basisschool.

Riemersma heeft niets tegen het Passend Onderwijs – ‘Wij willen alle kinderen opvangen’ – maar wil niet afgerekend worden op zijn inzet voor zwakke leerlingen. Daarom stuurde hij een fel betoog naar een aantal Friese kranten en naar de Volkskrant. Hij schrijft: ‘Aan mijn school haalde maar liefst 45 procent van de kinderen een havo/vwo-score, maar door het opvangen van een kind met een laag IQ en een kind met ‘net geen’ dyscalculie kwam het gemiddelde op een kleine groep van 18 kinderen toch net onder het landelijk gemiddelde uit.’

‘Toetsgekte’

Riemersma wil überhaupt af van de ‘toetsgekte’ in het onderwijs. Volgens hem hebben politiek en inspectie Zorgen moeders om toenemende prestatiedruk bij jonge kinderen ‘lak aan kennis van zaken en daarmee aan de ethiek van hun eigen benadering van onderwijs, leerkrachten en kinderen. Lak aan het vakmanschap van leerkrachten, maar vooral ook lak aan de essentie van de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.’

‘We hebben het over kinderen, niet over producten in een fabriek.’

Willem Riemersma

De terminologie waarmee wordt gesproken over de kwaliteit van het onderwijs stuit Riemerma tegen de borst. Het woord ‘opbrengsten’ bijvoorbeeld, dat staat voor ‘de resultaten van leerlingen en hun voortgang in de ontwikkeling’. Riemersma: ‘We hebben het over kinderen, we hebben het niet over producten in een fabriek.’

In de 40 jaar dat hij nu actief heeft hij het onderwijs danig zien veranderen.Waar kinderen volgens hem vroeger nog spelend mochten leren moet nu alles continu worden gemeten, en moeten ze presteren. Hij geeft een voorbeeld: ‘Ik heb een jongetje gehad dat achterbleef met de tafels. Dat was het enige waar iedereen het bij hem over had. Die jongen heeft nu 2 studies op de TU in Delft achter de rug. Het hele toetssysteem kijkt te veel naar wat een kind nog niet kan en wel zou moeten kunnen, in plaats van wat het wel kan.’

Reactie Inspectie

We bellen de Inspectie van het Onderwijs. Waarom rekenen zij scholen af op prestaties die minder goed zijn doordat scholen zwakke leerlingen opvangen? Volgens woordvoerder Jan-Willem Swane ligt het een stuk genuanceerder.

Volgens Swane spreekt de inspectie scholen aan waar de resultaten drie jaar achter elkaar ver onder het gemiddelde liggen. Dit geldt maar voor 1 procent van de scholen. Volgens Swane wil de inspectie juist zoveel mogelijk recht doen aan scholen die zich inspannen voor passend onderwijs.

Tal van leerlingen niet meegerekend

Zo zijn er tal van gronden om zwakkere leerlingen uit te sluiten van deze beoordeling. ‘Leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs worden buiten de resultaten gehouden, net als bijvoorbeeld leerlingen waarvoor scholen een eigen einddoel hebben opgesteld, leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn, leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn en leerlingen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen.’

Bovendien, benadrukt Swane, wordt het aantal leerlingen dat onder het Passend Onderwijs in reguliere scholen instroomt vaak overschat. ‘Vorig jaar kreeg 80 procent van de scholen er geen enkele leerling bij, 15 procent kreeg er 1 leerling bij en maar 5 procent kreeg er meer dan 1 leerling bij.’

‘Er is maar 1 toets die verplicht is, en dat is de eindtoets.’

Woordvoerder Jan-Willem Swane van de Inspectie van het Onderwijs

Over de ‘toetsgekte’ waar Riemersma over spreekt kaatst Swane de bal terug naar de scholen. ‘Er is maar 1 toets die verplicht is, en dat is de eindtoets, om te waarborgen dat kinderen niet met te lage resultaten van school gaan.’ Hoe vaak en wat een school verder toetst moet ze zelf beoordelen..

Swane: ‘Het is wel verplicht voor een school om een leerling te volgen, want je wilt niet dat hij op het einde onverwacht een grote achterstand heeft. Maar hoe een school dat inricht is echt aan de school zelf. Dat hoeft niet alleen met toetsen. De school moet daarbij vooral kijken welke toetsen informatie opleveren waarmee ze direct in het onderwijs iets kan.’

Oproep

Hoe zijn jouw ervaringen met de ‘toetsgekte’ in het onderwijs? En met Passend Onderwijs? Laat het ons weten. Stuur een mail naar demonitor@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer