Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Onderwijs

Grote zorgen leerkrachten over passend onderwijs

30 september 2017, 9:00 - Sietze van Loosdregt
Leerkrachten zeggen onvoldoende ondersteuning te kunnen bieden aan zorgleerlingen

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 90 procent van hen zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning. Dat blijkt uit een onderzoek over passend onderwijs onder ruim 1.000 leerkrachten in het basisonderwijs, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies in samenwerking met De Monitor.

Met de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 kregen scholen een zorgplicht. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoals kinderen met gedragsproblemen, een handicap of autisme, moeten zoveel mogelijk naar een gewone basisschool. Alleen als het echt niet anders kan kunnen zij naar het speciaal onderwijs. Inmiddels geeft bijna driekwart (74 procent) van de leerkrachten aan één of meerdere leerlingen in de klas te hebben die, in hun ogen, beter af zouden zijn in het speciaal onderwijs.

Staking

Komende donderdag leggen basisschoolleerkrachten het werk neer. Zij eisen meer loon en minder werkdruk. Passend onderwijs speelt volgens hen een belangrijke rol in die werkdruk. Ruim 9 op 10 leerkrachten (93 procent) zegt dat de werkdruk door passend onderwijs is toegenomen.

Meer zorgleerlingen

Als belangrijkste oorzaak voor deze toegenomen werkdruk noemt 62 procent het groeiend aantal leerlingen in de klas dat extra ondersteuning nodig heeft. Gemiddeld zeggen leerkrachten 5 van deze leerlingen in de klas te hebben. Al die extra aandacht voor deze leerlingen gaat volgens 79 procent bovendien ten koste van de aandacht voor de ‘gewone’ leerling.

Lees ook: Waarom leerkrachten niet blij zijn met passend onderwijs

Wat verder opvalt is dat het vertrouwen onder leerkrachten in passend onderwijs sterk is afgenomen. Bijna twee derde (62 procent) heeft er geen vertrouwen in dat passend onderwijs op hun school binnen twee jaar een succes is. Vorig jaar was dat nog 43 procent.

Onvoldoende scholing

Terwijl leerkrachten van reguliere basisscholen met de Wet passend onderwijs een grotere verantwoordelijkheid hebben gekregen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zegt slechts 24 procent dat leerkrachten op hun school voldoende worden (bij)geschoold op dit gebied.

Lees hier het hele onderzoek

Zondagavond in De Monitor: ons onderzoek naar passend onderwijs, 22:35 uur, NPO 2

Toon reacties
Reageer