Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Kinderopvang

Enquête onder gastouders: ‘De overheid neemt ons niet serieus’

1 juni 2017, 11:46 - Karen Geurtsen
Gastouder met kinderen (ANP)

Gastouders zijn overwegend tevreden over het bureau waar ze voor werken. Wel geven ze aan dat zij niet dagelijks doorgeven hoeveel kinderen ze opvangen en daar dus niet altijd zicht op is. Bovendien zijn er geluiden dat het toezicht op de branche slecht geregeld is en voelen gastouders zich door de overheid niet serieus genomen. Om een breder beeld te krijgen van de gastouderopvang vroegen we meer dan 600 gastouders uit het Landelijk Register Kinderopvang naar hun ervaring met gastouderbureaus.

Wat blijkt uit de enquête die we doen voor ons dossier Kinderopvang? 9 op de 10 gastouders is tevreden over het bureau waar ze bij aangesloten zijn. Deze gastouders worden netjes 2 keer per jaar bezocht zoals de wet verplicht, en ze kunnen hun bureau goed bereiken met vragen. Ook hebben de gastouders, zoals het hoort, elk jaar een voortgangsgesprek en krijgen ze scholing aangeboden.Kinderopvang_Enquete_1_2.jpg

Een gastouder uit Gelderland licht toe: ‘Het is fijn om een goed gastouderbureau achter de hand te hebben. Ze doen goed en veel werk voor de gastouders. We worden altijd serieus genomen. Ze geven tips en bespreken ook wat niet mag.’ Een pluim voor veel gastouderbureaus dus.

Is er dan helemaal niets aan de hand? Valt ons onderzoek met deze enquête in het water?

Geen haartje meer dan nodig

Ondanks dat 90% van de gastouders tevreden zegt te zijn over haar gastouderbureau, is het niet overal koek en ei. Een gastouder uit Alphen aan den Rijn schrijft: ‘Vele bureaus komen hun afspraken niet na qua incasseren, uitbetalen en/of begeleiding.’ Een andere ontevreden gastouder meldt: ‘Van 1 bureau hoor ik helemaal niets.’ Een gastouder uit Apeldoorn zegt: ‘Er wordt niet voldaan aan de wettelijke eisen (werkzaamheden) waar het bureau aan moet voldoen.’

Ook bureaus die wel voldoen aan de wettelijke eisen, stemmen gastouders niet altijd tevreden. Een gastouder uit Arnhem over het bureau waar zij zit: ‘Ze voldoen net aan de wet. Geen haartje meer dan dat.’ Deze 10% procent gastouders die ontevreden zijn, bevestigen het beeld dat er cowboys in de markt zitten die het verpesten voor de rest. En dat die cowboys er met het huidige toezicht niet (altijd) uitgehaald worden.

Wie heeft zicht op het aantal gastkinderen?

Opvallend is ook dat slechts de helft van de gastouders elke dag aan het gastouderbureau doorgeeft hoeveel kinderen er in welke leeftijd op het opvangadres zijn. Dat terwijl het een wettelijke verplichting is voor gastouderbureaus om toezicht te houden op de groepsgrootte.

Vooral als een gastouder ingeschreven staat bij meerdere bureaus lijkt het onmogelijk om zicht te houden op hoeveel kinderen er werkelijk worden opgevangen als dit niet dagelijks wordt doorgegeven. Een uitzondering daarop zijn de gastouders aan huis. Die hebben immers altijd hetzelfde aantal kinderen onder hun hoede.

Grootste frustratie bij gastouders

De pijn bij gastouders lijkt er vooral in te zitten dat ze zich als beroepsgroep niet serieus genomen voelen door de overheid. Bijna de helft van de respondenten geeft dit aan. Een vijfde zegt bovendien dat ze het toezicht op de branche slecht geregeld vinden. En ruim eenderde vindt dat er hogere opleidingseisen moeten komen voor mensen die gastouder willen worden. In de toelichting geven gastouders bovendien aan dat ze vaak lang moeten wachten op betaling. Kinderopvang_Enquete_2_0.jpg

Oproep

Wij vragen ons af: hoe zit het aan de toezichtkant? Zijn de wettelijke eisen scherp genoeg om goed toezicht te kunnen houden en hoe erg is het als er ‘geen haartje meer’ wordt gedaan dan wettelijk verplicht? Daarnaast willen we weten of het inderdaad zo makkelijk is als het lijkt om te veel kinderen op te vangen en: zijn er gastouders die dat doen? Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Voor alle uitslagen van ons onderzoek klik hier.

Toon reacties
Reageer