Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Kindermishandeling

Kritische brief na uitzending Kindermishandeling

8 december 2016, 17:42 - Odette Joosten
naar schatting zijn jaarlijks 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling

In onze uitzending over het dossier Kindermishandeling lieten we zien dat scholen worstelen met melden van kindermishandeling. Ze hebben weinig vertrouwen in meldpunt Veilig Thuis. Dit blijkt uit onderzoek van de Monitor en online onderzoekplatform Reporter 2021. Na de uitzending krijgen we heel veel reacties van leraren, maar ook van andere professionals, die vertellen dat ze zich herkennen in de problematiek.

We ontvangen ook een ingezonden brief van een tipgever onder het pseudoniem Joost Groen. In de brief wordt kritiek gegeven op de manier waarop de problematiek in de televisie-uitzending is belicht. We willen graag contact zoeken met deze melder, die schrijft dat hij namens de medewerkers van Veilig Thuis deze brief heeft verstuurd. Dat blijkt niet mogelijk, hij wil geen telefonisch contact. We kunnen dus niet checken van wie deze brief komt en of deze brief daadwerkelijk namens de medewerkers van Veilig thuis is geschreven.

Wederhoor

De briefschrijver wil dat de brief wordt gepubliceerd in het kader van wederhoor. Zo schrijft hij in zijn mail: ‘Bijzonder prettig dat u de brief wil publiceren als tegengeluid (en daarmee wederhoor) op uw website.’ Opmerkelijk, want in de uitzending werden de uitslagen van het onderzoek wel degelijk voorgelegd aan Tanno Klijn, de voorzitter van het landelijke netwerk Veilig Thuis. Het klopt dus niet dat er geen wederhoor in de uitzending zat.

Tasten in het duister

In de brief wordt beschreven dat na een melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis de professional die de melding doet vaak in het duister tast. De onderzoeker van Veilig Thuis heeft dan namelijk wettelijk 70 dagen om uit te zoeken of er sprake is van kindermishandeling, de benodigde hulpverlening op te starten en de basisveiligheid in het gezin terug te brengen. Daarna volgt terugkoppeling van Veilig Thuis aan de melder. Zo staat er: ‘Een kleine drie maanden later kan de melder een bevestiging krijgen waar, op last van de wet op privacy, geen gedetailleerde informatie vermeld staat. Verbetering is nodig om scholen en andere professionals aan te laten haken bij het proces binnen Veilig Thuis.’

Oproep

Wij zijn benieuwd hoe deze verbetering tot stand zou moeten komen. Zou meer duidelijkheid over het onderzoek (het proces) naar kindermishandeling mogelijk ook meer begrip creëren voor Veilig Thuis? En daarmee dus het vertrouwen van leerkrachten in het meldpunt vergroten? Wij horen graag ervaringen van Veilig Thuis-medewerkers die onderzoek doen naar kindermishandeling. Hoe concludeer je dat er sprake is van mishandeling van een kind, welke hulpverlening schakel je in en wat zijn de dilemma’s die je tegenkomt?

Mail ons: demonitor@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer