Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Dokter, ik wil euthanasie

Apothekers weigeren medewerking euthanasie

15 april 2014, 16:46 - redactie

Apothekers weigeren regelmatig mee te werken aan een euthanasieverzoek. Dat terwijl het verzoek al door twee artsen is goedgekeurd. Weigering gebeurt niet alleen vanwege geloofsovertuiging, maar ook omdat apothekers zich inhoudelijk niet kunnen vinden in de afweging van de arts en de controlerend arts.

In de televisie-uitzending van woensdagavond 16 april vertellen artsen, apothekers en nabestaanden over de  invloed van  de apotheker in het euthanasietraject. In de huidige euthanasiewet is de apotheker niet opgenomen. De uitvoerend arts is wettelijk verantwoordelijk voor de afweging of een euthanasieverzoek van een patiënt terecht is. Daarna wordt er een tweede arts, de zogenaamde SCEN-arts,  ingeroepen die controleert of er aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. Nu blijkt dat aan het einde van het euthanasietraject ook nog de apotheker kan afwegen of hij zich kan vinden in het oordeel van de twee artsen. Als dat niet het geval is, blijken in verschillende gevallen apothekers de dodelijke middelen niet te leveren.

Toon reacties
Reageer