Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

We zijn ook te bereiken op onze tiplijn:

035-6719794

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Dier en bouw

Ondernemer voert al 8 jaar strijd om bouw sauna: ‘De das wordt hier misbruikt.’

14 april 2017, 16:11 - Judith Meulendijks
De das. Foto: Dreamstime

‘Activisten hebben het alleen maar over natuur die we verliezen, maar we verliezen ook goede initiatieven van ondernemers die de economie een enorme boost geven,’ aldus Fabian Dolman, directeur van Thermen Bussloo. Hij voert al 8 jaar strijd omdat hij een nieuw wellness-resort wil bouwen in recreatiegebied Berendonck bij Wijchen. Omwonenden en activisten, waaronder de Vereniging Gelderse Natuur- en Milieu Federatie (GNMF), voeren actie en spannen rechtszaken aan tegen de bouw van de sauna. En daarvoor wordt ook de das ingezet, een beschermd dier dat woont in de Berendonck.

Sinds 1 januari 2017 is er de nieuwe Wet Natuurbescherming. In die wet staat onder meer welke dieren in Nederland worden beschermd. Wil je ergens een ‘ruimtelijke ingreep’ doen, bijvoorbeeld een weg verbreden of een sauna bouwen, dan moet je van tevoren laten onderzoeken wat voor flora en fauna er aanwezig is in het gebied waar je wilt bouwen. Dat wordt vaak gedaan door een ecologisch adviesbureau. Wordt er een beschermd dier gevonden, zoals de das, dan moet je een ontheffing aanvragen op de Wet Natuurbescherming. Sinds 1 januari zijn het de provincies die de ontheffing moeten goedkeuren.

Ecoloog over bouwen bij beschermde dieren: ‘Uiteindelijk gaat alles door.’

In recreatiegebied Berendonck, waar de nieuwe thermen moet komen, zijn bij ecologisch onderzoek dassen aangetroffen.

Liever zonder de rechter

‘De Wet natuurbescherming is losgeslagen, zo ervaar ik dat. Het gaat zijn doel voorbij, namelijk de natuur beschermen. Er wordt in ons geval enkel geprocedeerd om de plannen tegen te zitten, niet omdat het goed zou zijn voor de das,’ zegt Fabian Dolman. ‘Wij maken het meest duurzame wellness-resort van Europa bij een recreatieplas. Het betreft hier ook een recreatieplas en geen natuurgebied. Onze gasten komen ook echt voor de mooie omgeving en wij willen dus juist investeren in de natuur. We hebben vanaf het begin aangeboden aan GNMF om te zorgen voor natuurbehoud en om een veld aan te leggen ter compensatie voor de dassen, maar de federatie wilde het via de rechter spelen. Ze misbruiken wet- en regelgeving om onze plannen tegen te zitten.’

Ontheffing

Het recreatiegebied wordt gezien als voedselgebied van de das. Toch kregen de ondernemers een ontheffing op de Flora- en Faunawet, de voorloper van de Wet Natuurbescherming. De sauna kon dus doorgaan, alleen moesten ze maatregelen treffen om de dassen tegemoet te komen. GNMF vocht deze ontheffing met succes aan: de rechter zette een streep door de plannen, omdat de bouw van het saunacomplex het leefgebied an de das zou aantasten.

‘De das valt echt niet dood neer’

Fabian Dolman, ondernemer

Snackbar voor de dassen

Er kwam een nieuw plan, met extra maatregelen voor de das. Zo wordt er op het gehele terrein plantverbetering aangebracht ten gunste van de das en er wordt een veld aangelegd met fruitbomen waar dassen hun voedsel kunnen halen: een ‘snackbar voor de dassen.’ Weer kwam GNMF in actie omdat het nieuwe besluit niet tegemoet kwam aan haar bezwaren: het zou nog steeds negatieve gevolgen hebben voor de dassenpopulatie. De Raad van State verwierp dit beroep. Het hoogste bestuursorgaan oordeelde dat met het nieuwe besluit de ontheffing voldoende is onderbouwd en dat de dassenpopulatie genoeg wordt beschermd.

En dus kan de bouw van de sauna, na bijna 8 jaar, van start. Althans, er loopt alleen nog een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan, maar Dolman ziet dit met 100% vertrouwen tegemoet: ‘We zijn al volop bezig met de bouwvoorbereidingen en alle partijen staan in de startblokken om te starten met de bouw.’

Het zit Dolman vooral dwars dat natuuractivisten in zijn ogen de beschermde status van de das gebruiken om de boel te vertragen. De vertraging heeft hem als ondernemer al veel geld gekost, zo beweert hij. ‘Ik had dat geld liever geïnvesteerd in de natuur.’

‘Das valt niet dood neer’

En dat vanwege de das, een dier dat volgens Dolman best flexibel is. Wij hebben 3 ecologische adviesbureaus onderzoek laten doen en allen zeggen zij: de das blijft bestaan in de Berendonck. Het is een diertje dat echt zijn weg wel vindt. Wij bebouwen met ons wellnessresort straks 3 procent van het totale recreatiegebied, de das valt hierdoor echt niet dood neer.’

Hoe zou het anders moeten? Activisten maken toch terecht gebruik van de ruimte die er is om te procederen tegen plannen waar zij het niet mee eens zijn? Dolman: ‘Ik zou willen dat er vantevoren veel meer vooroverleg was met alle betrokken partijen. Dus zonder de rechter. Ik denk dat veel ondernemers afhaken als ze zo worden dwars gezeten zoals wij. Niet iedereen kan dit betalen. Natuuractivisten hebben het vooral over natuur die we verliezen, maar we verliezen ook goede initiatieven van ondernemers. Dat is de keerzijde van de medaille.’

Waarom deze plek?

GNMF begrijpt vooral niet waarom de sauna nou juist op deze plek met veel mooie natuur moet worden gebouwd. Zo is een toegangsweg naar de sauna onderdeel van het plan en krijgt het gebied volgens hen een heel ander karakter. Woordvoerder Alex de Meijer: ‘Moet je zo’n voorziening, een grote sauna, wel willen op zo’n natuurplek? Is het niet beter om het in een stad te situeren?’ Volgens De Meijer is er juist niet naar de verschillende belangen van omwonenden en actiegroepen geluisterd door de ondernemers.‘Daardoor zijn wij als bezwaarmakers vastbesloten om door te gaan. Als er beter naar ons was geluisterd, was het nooit zover gekomen.’ GNMF wacht de beroepsprocedure af.

Oproep

Heb je zelf ervaring met een bouwproject op een plek waar ook beschermde dieren wonen? Heb je als ecoloog ervaring met onderzoek vanwege een bouwproject? Laat het ons weten via demonitor@kro-ncrv.nl.

Toon reacties
Reageer