Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Dier en bouw

Huis bouwen? Deze 5 dieren kunnen dwarsliggen!

10 oktober 2017, 8:57 - Marjolein Schut
Steenuil, wettelijk beschermde diersoort. Foto: Dreamstime

Plannen om een aanbouw te plaatsen, een huis te bouwen of een oude schuur of boerderij te slopen? Kans is groot dat 1 van de 84 wettelijk beschermde diersoorten roet in het eten gooien. Of op z’n mínst voor flinke vertraging zorgen. In ons dossier Dier en Bouw lees je waar je mee te maken kunt krijgen als er beschermde diersoorten leven op de bouwplaats. Maar hoe weet je eigenlijk welke dieren beschermd zijn?

Rode Lijsten

Op de zogenaamde Rode Lijsten staan diersoorten beschreven die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Daar staan ze ingedeeld op categorieën: uitgestorven, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, bijna bedreigd. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de minister van Economische Zaken. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringsfunctie.

Maar hoe weet je welke diersoorten ook echt wéttelijk beschermd zijn?

Door de Wet natuurbescherming er op na te slaan. Alle 84 wettelijk beschermde diersoorten worden genoemd in een bijlage van de wet, die op 1 januari 2017 inging. Andere beschermde diersoorten worden genoemd in de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.

Niet iedereen is blij met de wettelijke bescherming van dierensoorten. Beschermde diersoorten zorgen namelijk regelmatig voor vertraging van de bouw of zelfs voor een (tijdelijke) gedwongen bouwstop. Dat kan grote financiële gevolgen hebben. De dwergvleermuis bijvoorbeeld, komt op veel plaatsen voor en kan dus ook een ‘lastpost’ zijn bij de realisering van je bouwplannen.

Met welke beschermde diersoorten kan je te maken krijgen?

Doe zélf een flora- en fauna-check

Ook zonder de wet raad te plegen, kan je snel zien of er mogelijk beschermde dieren leven in jouw gemeente. Met de flora- en fauna check. Een voorbeeld:
Stel: je woont in de gemeente Barendrecht. Dan is de kans groot dat deze beschermde diersoorten voorkomen.

Dier en bouw check 2 Schermafbeelding 2017-10-05 om 18.16.43.png

bron: FloraFaunaCheck.nl, Regelink Ecologie en Landschap

Dit zijn nog maar 10 diersoorten; de totale lijst van de gemeente Barendrecht telt 23 beschermde diersoorten.

Wat als beschermde diersoorten worden aangetroffen rondom jouw bouwperceel?

Heb je een vermoeden dat er beschermde diersoorten leven op of rondom jouw bouwperceel, dan moet natuuronderzoek door een ecologisch adviesbureau uitsluitsel geven. De Wet natuurbescherming verbiedt namelijk het verstoren of doden van beschermde diersoorten. Als bijvoorbeeld steenuilen worden aangetroffen, moet je daarvoor een ontheffing of vrijstelling aanvragen bij de provincie. Soms mag er van de verboden worden afgeweken. Maar houd er rekening mee dat de hele procedure minimaal 4 maanden tot enkele jaren kan duren.

Zijn jouw bouwplannen volledig overhoop gegooid door beschermde diersoorten of heb je de bouwplannen helemaal af moeten blazen? Mail: demonitor@kro-ncrv.nl

Toon reacties
Reageer