Tip de redactie

Wat zijn je gegevens?
Over welk onderzoek gaat het?
Wat is je tip?
Voeg een document toe (optioneel)

Via bovenstaand formulier mail je jouw tip direct naar de redactie.

Stuur je liever een mail, dan kan dat op:

demonitor@kro-ncrv.nl

Een tip per post kan naar:

KRO-NCRV
t.a.v. De Monitor,
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zorgvuldig en anoniem

We lezen alle tips zorgvuldig en zullen indien nodig contact met je opnemen als wij meer informatie kunnen gebruiken. Wij zullen onze bronnen altijd beschermen. Indien gewenst dragen wij zorg voor jouw anonimiteit.

Bevallen in Nederland

Verloskundigen in de regio’s: ‘Hier nemen de thuisbevallingen juist toe’

13 november 2017, 15:31 - Karen Geurtsen

Hoewel landelijk gezien het aantal thuisbevallingen afneemt, melden sommige praktijken juist méér thuisbevallingen. Wat zit hierachter? We spreken verloskundigen uit Dokkum en uit Sittard.

Voor ons onderzoek naar Bevallen in Nederland komen we in contact met Janke de Vries van verloskundigenpraktijk Catharina Schrader. Haar praktijk zit in Dokkum, waar in 2013 de lokale verloskunde-afdeling de deuren sloot. Als zwangeren uit Dokkum naar het ziekenhuis willen of moeten, komen zij nu in Leeuwarden of Drachten terecht: beide zo’n 30 kilometer van Dokkum af.

Het valt De Vries niet tegen hoe het gaat. ‘Voor het overgrote deel van de verwijzingen hebben we tijd genoeg om naar het ziekenhuis te komen.’ Het kost een zwangere een half uur, meldt ze. ‘Als de brug omhoog staat, duurt het een kwartier langer. Dat is 3 of 4 keer per uur. Maar als er spoed is gaan we met de ambulance, die kan de brug bedienen.’ Ze gelooft ook wel in het idee dat geconcentreerde zorg betere kwaliteit oplevert, maar toch zijn er momenten dat ze de verloskunde-afdeling in Dokkum mist.

Bewuster kiezen: thuis of in het ziekenhuis
‘Zowel in onze praktijk als bij de verloskundigen die hier werken gaat veiligheid altijd voor, en nemen we geen onnodige risico’s,‘ vertelt De Vries. ‘Desondanks is het toch een keer voorgekomen dat een baby na een thuisbevalling is overleden. Je kunt je voorstellen dat dit extra wrang is indien ouders kiezen om naar het ziekenhuis te gaan, maar dat dit vanwege de afstand naar het ziekenhuis en de snelheid van de bevalling niet meer lukt.’ De Vries meent dat je niet kunt weten of de uitkomst mogelijk beter was geweest als je in het ziekenhuis was beland en de kinderarts stand-by was geweest, omdat je nu eenmaal niet alle risico’s kunt uitsluiten. ‘Ook in het ziekenhuis kunnen complicaties optreden. Verloskundigen zijn tegenwoordig goed uitgerust om bij de eerste opvang in te grijpen, zo hebben we bijvoorbeeld zuurstof bij ons,’ aldus de Dokkumse vroedvrouw.

Ze merkt sinds de sluiting van de lokale verloskunde-afdeling een groot verschil in hoe bewust haar collega’s en aanstaande ouders bezig zijn met de keuze waar te bevallen. ‘Eerder konden we afwachten. Toen was het ziekenhuis om de hoek. Nu bespreken we veel bewuster de voor- en nadelen met de ouders. En wat wij als verloskundigen wel of niet kunnen, mocht er nood zijn.’

Toename thuisbevallingen
Maar trekken nu dan meer zwangeren naar het ziekenhuis? ‘Nee dus. We merken juist dat het aantal thuisbevallingen relatief toeneemt.’ De Vries pakt de cijfers erbij: in 2012, toen was Dokkum nog open, werden er in totaal 464 kinderen geboren en 84 thuis. Dat is 18,1%. In 2016 werden er 385 kinderen geboren, waarvan bijna 94 thuis. Dat is 24,4%. Een 6%-toename van thuisbevallingen dus. Afgetekend tegen het landelijke beeld van 13,4% thuisbevallingen (2015) scoort Dokkum ondanks (of misschien dus wel dankzij) de concentratie van zorg hoog.

En De Vries is niet de enige die deze trend ziet. Ook Ellen de Jong, verloskundige in Sittard, meldt een toename van thuisbevallingen sinds de sluiting van de lokale Sittardse verloskunde-afdeling in 2016. Sinds juli vorig jaar moet zij met haar zwangeren uitwijken naar Heerlen, Maastricht of Roermond. Allemaal zo’n 30 minuten rijden. De Jong: ‘Het ziekenhuis is daardoor niet altijd meer haalbaar en dat zien we aan de cijfers: het aantal thuisbevallingen is sinds die tijd toegenomen met 7,7%.’

Tips?
We zijn verrast dat het aantal thuisbevallingen juist in regio’s die ver van het ziekenhuis zitten, toeneemt. Moeten we hier blij mee zijn of is dat zorgwekkend? Ben je verloskundige of zwangere en herken je het beeld in Dokkum en Sittard? Laat het ons weten! Mail naar: demonitor@kro-ncrv.nl.

Toon reacties
Reageer